fan198947

  • (UID: 102248)
昵称: 色神
性别:
来自: 四川
生日: 1989-04-07
自我介绍: 是个男的
个人网站: http://www.galgame.net/bbs/?fromuser=fan198947
QQ: QQ458302561
MSN:

  • 注册日期: 2008-9-25
  • 上次访问: 2020-5-20 12:07
  • 最后发表: 2018-12-2 00:26
  • 发帖数级别: 火波利 Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  • 阅读权限: 40
  • 帖子: 354 篇(占全部帖子的 0%)
  • 平均每日发帖: 0.07 篇
  • 精华: 0 篇

在线时间: 总计在线 227 小时, 本月在线 0 小时 Rank: 5Rank: 5Rank: 5 (升级剩余时间 13 小时)


经验值: 1977 石, 威信度: 0 星, 金钱数: 30277 贯, 魅力值: 779 点, 灵石: 2 颗, 神金: 2 个, 仙玉: 54 块


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0